Puutarhan Kultainen Leikkaus, suunnittelija


Etusivulle
Suunnittelusivulle
Neuvonta
Valvonta
Rakennuttaminen
Työnäytteitä
Yritys
Yhteystiedot

Ensimmäisellä kartoituskäynnillä suunnittelija tutustuu pihaan ja sen käyttäjiin sekä tekee tarvittavat mittaukset ja valokuvaa pihan. Kartoituskäyntiin kannattaa varautua hankkimalla  seuraavat asiakirjat ja tiedot valmiiksi
  • Asemapiirros tai jokin muu pohjakartta suunniteltavasta alueesta. Kartasta tulee selvitä rakennusten ja muiden kiinteiden rakenteiden tarkka sijainti sekä mielellään myös tontin korkeuskäyrät
  • Rakennuksen pohjakartta ja julkisivukuvat
  • Kaapeleiden, salaojien ja sadevesiviemäreiden  sijainnit
  • Asemakaavamääräyksettakaisin edelliselle sivulle